Zakład Karny Biała Podlaska

Zakład Karny w Białej Podlasce jest to jednostka penitencjarna typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn recydywistów. ZK Biała Podlaska posiada następujące oddziały.

  • oddział dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych
  • oddział półotwarty dla recydywistów (R2)
  • oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z nałogu (R1 oraz R2)

ZK Biała Podlaska – opis jednostki

Na terenie zakładu karnego znajduje się biblioteka więzienna licząca ponad 7000 sztuk egzemplarzy książek. Skazani mają możliwość wypożyczenia książek i czytania ich w jednostkach mieszkalnych oraz w specjalnie utworzonej świetlicy. W zakładzie znajduje się także sala widowiskowo sportowa. Skazani mają możliwość uczestnictwa w mszy świętej w kaplicy wedle wyznaczonych dni tygodnia dla poszczególnych grup i pawilonów. Na spacerniaku znajduje się teren trawiasty z wyznaczonym boiskiem do gry w siatkówkę. Osadzeni chcący pogłębiać swoje umiejętności artystyczne mogą korzystać z pracowni artystycznej. W zakładzie funkcjonuje radiowęzeł, w którym nadawane są audycje tworzone przez osadzonych jak też są podawane informacje związane z jadłospisem i najświeższymi informacjami z życia placówki. W trakcie gdy audycje cykliczne nie są nadawane wówczas puszczane są utwory muzyczne jak też radio. Osadzeni w wyznaczonych godzinach według grafiku mogą skorzystać z sali do ćwiczeń fizycznych. Jednostka posiada Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w Zabłociu.

Praca w zakładzie Karnym w Białej Podlasce

Osadzeni nie stwarzający problemów wychowawczych mogą ubiegać się o pracę w prywatnych firmach poza terenem zakładu karnego oraz mają możliwość nieodpłatnej pomocy na rzecz samorządu Miasta Biała Podlaska. Osadzeni mają możliwość pomocy stowarzyszeniom pożytku publicznego oraz innych instytucji edukacyjnych na terenie miasta. Aby osadzony mógł podjąć jakąkolwiek pracę przechodzi on badania i o decyzji udzielenia zgody na pracę decyduje Dyrektor Zakładu Karnego.

Widzenia z osadzonymi

Widzenia w zakładzie realizowane są według poniższej listy dni:

  • widzenia dla osadzonych z oddziałów I i II - odbywają się w każdą sobotę
    i niedzielę w godzinach od 8.00 do 15.00. Widzenia są udzielane
    w pomieszczeniach sali widzeń usytuowanych w budynku administracyjnym placówki
  • widzenia dla skazanych oddziału III – odbywają się codziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00 za wyjątkiem sobót. Widzenia są udzielane w pomieszczeniach sali widzeń budynku oddziału III
  • widzenia bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu -  przeznaczone dla skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego realizuje się w pomieszczeniu nr 101 budynku administracji; dla skazanych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego realizuje się w pomieszczeniu nr 101 budynku oddziału III. Termin wykorzystania tej formy widzenia skazany ustala się z wychowawcą oddziału mieszkalnego.

Sklepik w Zakładzie Karnym w Białej Podlasce - jest czynny w godzinach poniedziałek-piątek od  godz. 9.00 do 15.00, w sobotę i w niedzielę oraz pozostałe dni od  godz. 10.00 do 14.00

 

Konto bankowe – Wypiski dla osadzonych

Aby przelać pieniążki do osadzonego, który przebywa obecnie w tej placówce penitencjarnej należy przelać kwotę zgodnie z niżej podanym wzorem

Odbiorca: [Zakład Karny w Barczewie]
Wpłacający: [imię i nazwisko wpłacającego]
Wpłacający: [adres wpłacającego]
Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]
Konto bankowe:
Zakład Karny w Białej Podlaskiej NBP O/O Lublin
Prosta 33
21-500 Biała Podlaska
97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

 

 

Kontakt

Dyrektor Zakładu  – ppłk Leszek Wojciechowski
Liczba miejsc w jednostce – 278

Prosta 33
21-500 Biała Podlaska

Telefon/Fax – (83) 342-67-45 / (83) 343-21-98
E-mail -  zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

Sekretariat ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-09
Dowódca Zmiany ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-00
Dział Kadr ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-08
Dział Penitencjarny ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-11
Dział Ochrony ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-01
Dział Ewidencji ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-03
Dział Kwatermistrzowski ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-12
Dział Zatrudnienia Osadzonych ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-06
Dział Łączności i Informatyki ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-19
Dział Finansowy ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-15
Służba Zdrowia ZK Biała Podlaska: (83) 344-75-07